Priporočila in navodila za obiskovalce programov

Pripravili smo nekaj priporočil in navodil za obiskovalce FCL programov.

PRIPOROČILA IN NAVODILA ZA OBISKOVALCE

  1. Vsi obiskovalci FCL programov morajo izpolnjevati vsaj enega izmed pogojev PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje). 
  2. Uporaba in pravilna namestitev zaščitne maske je obvezna ob vstopu v športni center ali telovadnico, na hodnikih, v garderobi in v sanitarijah. Snamete jo lahko le med samo vadbo.
  3. Ob prihodu v športni center ali telovadnico si roke razkužite z razkužili, ki se nahajajo pri vhodu.
  4. Na vadbo prihajajte pravočasno. V garderobi in na hodniku se ne zadržujte po nepotrebnem.
  5. Ves čas vzdržujte zadostno medsebojno razdaljo: v mirovanju vsaj 2 m, v gibanju večjo.
  6. Pred in po končani uporabi naprave in pripomočke razkužite z razkužili, ki so na voljo v telovadnicah.
  7. Med vadbo je obvezna uporaba brisače. 
  8. Upoštevajte higieno kihanja in kašlja.
  9. Prostore redno prezračujemo, zato svetujemo uporabo toplejših športnih oblačil.
  10. Dosledno upoštevajte navodila trenerjev

 

Navodila, ki smo jih sestavili se naslanjajo na Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki velja do vključno 5. 9. 2021. Vlada je z dopolnitvami prav tako podaljšala veljavnost vseh drugih odlokov, ki neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Udeleženci športno rekreativne dejavnosti ki se izvaja v zaprtih prostorih morajo po novem izpolnjevati pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje) skladno z odlokom, ki ureja začasne ukrepe za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2. Izjema so udeleženci, ki še niso dopolnili 15 letUpravljavci objektov oziroma prostorov morajo na vidnem mestu pred vstopom v objekt oziroma prostor s pisnim obvestilom obvestiti udeleženceda je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležence športno rekreativne dejavnosti v zaprtih prostorih. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT je potrebno izvajati neposredno pred vstopom v objekt oziroma prostor. Preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT izvaja upravljavec objekta oz. prostora, ki za preverjanje lahko pooblasti najemnika objekta oziroma prostora. V zaprtih prostorih v katerih prihaja do sočasnega izvajanja športne dejavnosti športnikov in športno rekreativne dejavnosti, morajo vsi vadeči izpolnjevati pogoj PCT tako športniki, kot rekreativci.

Celoten pregled veljavnih omejitev pri izvajanju športnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen tudi na spletnih straneh Vlade RS.

Ne prezrite

osebni trener boks-kickboxing

utrip sampiona

boks-kickboxing-mma-ljubljana

boks-za-otroke-ljubljana

troia logo1

konex

razgibajmo-ljubljano-logo